Етикети: ден на интелектуалната собстеност

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България Белла Хранителна индустрия е най-бързо развиващата се компания в хранителния сектор в България. Компанията е основана през 1992. Отличителната колекция от марки на компанията я прави...

Лeгално използване на музика в интернет – част 3

Лeгално използване на музика в интернет – част 3

ГЛАВА ТРЕТА – ПРАКТИКИ НА ЛЕГАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА В ИНТЕРНЕТ Лeгално използване на музика в интернет – част 3 В тази глава ще бъдат засегнати съществуващите практики за легално разпространение на музика в...

Лицензионна политика на Международен център по генетично инженерство и биотехнологии

Лицензионна политика на Международен център по генетично инженерство и биотехнологии

1.  Увод Правата от интелектуална собственост, дават на притежателя им изключителното им право да ги използват, както и да забранят използването им от други лица , без тяхното разрешение. Това малко или много ограничава,...

Организации за колективно управление на права. МУЗИКАУТОР

Организации за колективно управление на права. МУЗИКАУТОР

Увод Днес е изключително трудно един автор сам да защитава своите авторски права и да следи за нарушаването им. Нелека е задачата и да сключва договори с всеки един ползвател на неговите произведения. От...

Лeгално използване на музика в интернет – част 2

Лeгално използване на музика в интернет – част 2

ГЛАВА ВТОРА – ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В МУЗИКАТА  В настоящата глава ще разгледаме как се управляват  авторските и сродните права над музикалните произведения в интернет. Защитата на интелектуалната собственост се изразява в конкретни действия и...

Лeгално използване на музика в интернет -част 1

Лeгално използване на музика в интернет -част 1

Лeгално използване на музика в интернет -част 1 В дигиталната епоха достъпът на потребителите до музика е много улеснен от интернета на домашния компютър и на мобилните устройства. Те имат почти неограничени възможности да...

IPBulgaria

Инициативите на www.ipbulgaria.com по повод на Световния ден на интелектуалната собственост бяха отразени от СОИС

Инициативите на националния поратал за интелектуална собственсот www.ipbulgaria.bg по повод Световния ден на интелектуалната собственост – 26-ти Април бяха отразени от СОИС в секция „World IP Day 2008 – Activity report“. Екипът на IPBulgaria...