Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Ivan_Dimitrov-Проучване на лицензионната активност на компания Белла БългарияПроучване на лицензионната активност на компания Белла България

Белла Хранителна индустрия е най-бързо развиващата се компания в хранителния сектор в България. Компанията е основана през 1992.

Отличителната колекция от марки на компанията я прави лидер в сферите на трайните и малотрайни колбаси, точени кори, бутертеста и маргарини.

Белла е българска компания, търгуваща на територията на цялата страна. Техните търговски офиси оперират във всички регионални центрове на България.

Служителите на компанията наброяват над 2000 души. Продукцията, която компанията произвежда, е благодарение на 5-те сертифицирани завода за трайни колбаси, малотрайни колбаси, тестени изделия и продукти от растителна мазнина.“ [i]

„Холдинг Белла България се занимава с производство и търговия на хранителни продукти – точени кори, бутер тесто, баници, малотрайни колбаси ( кренвирши, наденици) и трайни колбаси /шпекови колбаси, салами, кайма и продукти от мляно месо. Централният офис е в град Пловдив. Белла България стартира своята дейност през 1992 година като малка фирма, специализирана в производство и търговия с кроасани. Името на фирмата по това време е „Съни” ООД , фабриката за кроасани се намира в околностите на град Пловдив – с. Костиево. През 2001 година фирмата се преименува „Белла България” ООД. Четири месеца по-късно дружеството се преобразува в акционерно.

В края на 2007 година стартира производството и продажбата на нов тип продукти „Conviniencefood” ( удобни продукти), които спестяват от времето за приготвяне на храната. Те се предлагат полуготови и замразени, като самото им приготвяне не отнема повече от 15-20 минути“[ii]

Компанията беше избрана за проучване на лицензионна политика вързана с нейните марки, защото след извършено търсене в уеб сайт http://tmview.europa.eu/tmview/basicSearch.html# , като се избира полето разширено търсене и се посочва в него – марки със статут „регистрирани“, в държава България и име на заявител “Bella”, търсачката показа 411 резултата. Това показва активността на компанията за регистриране на този елемент на индустриална собственост (марка) и тази информация предизвиква интерес, колко от тях е лицензирала.

Лицензирани търговски марки на „Белла България“

А) Предмет

Това са търговските марки на компанията предоставени за лицензия на други фирми.

Б) Определяне на кръга държави, по отношение на които ще се извършват търсенето на лицензионната документация и нейното проучване – Търсенето ще се извършва само за лицензионни договори сключени на територията на Република България, защото се предполага че откритата информация е изчерпателна за настоящето проучване.

В) Дълбочината на търсене

Ще се проучва лицензионната активност на фирмата „Белла България“ 2 години назад във времето от 22.03.2011 година до 31.03.2013 година.

Г) Начин на търсене на информация

За да се открие необходимата за настоящето проучване информация бяха проверени официалните бюлетини издадени от Патентното ведомство на Република България, в посоченият по-горе период. Информация за лицензионните сделки на фирма „Белла България“ бяха открити в раздела „Вписвания в държавния регистър на марките“ в главата „Лицензионни договори(чл.22 от ЗМГО)“. Като беше направена проверка необходимата информация беше открита в бюлетини –12/2012; 9/2012; 5/2012; 11/2011; 8/2011.

Откритите марки, за чието право на използване е достигнато съгласие чрез лицензионен договор са посочени в следващата таблица :

ivan_dimitrov Проучване на лицензионната активност на компания Белла България01

От таблицата забелязваме, че само марка Дъга е била предоставена на 2 фирми за лицензия, съответно на “Акурат млечна промишленост“ ЕООД и “Мандра Рилци“ ЕООД

Анализ на информацията представена в патентните бюлетини

А) Характеристики

Всички 19 марки са предоставени като неизключителна лицензия за всички стоки и/или услуги с действие на цялата територия на Република България като 18 от тях са с 10 годишен срок на действие, а само марка „ЗА ЦЯЛАТА ФАМИЛИЯ“ е с 3 годишен срок.

Б) Класове от Ницска класификация

В следващата редове ще бъде представена информация, в кои класове са защитени предоставените марки :

– Унибел – 16;18;29;30;31;32;33;35;39;43

– Lakis – 16; 21; 29; 30; 32; 33; 35; 36; 39; 40; 42; 43

– Сердика – 29

– За цялата фамилия – 30; 35

– Laktea – 5; 16; 29; 30; 32; 35; 39; 40; 43

– Добруджанче – 29

– Маджарски – 16; 18; 29; 35

– Родопска Сушеница – 16; 29; 35

– Вкусмихни се – 16; 18; 20; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 39; 41; 43

– Fresh Logic – 12; 16; 18; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 39; 43

– Леки – 16; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 39; 40; 43

– Зорбас – 16; 20; 29; 30; 35

– Карабунарска – 16; 18; 20; 21; 29; 30

– Женда – 18; 29; 30

– Асеница – 16; 18; 29; 30; 31; 32; 35; 39

– Perfetto – 29; 30; 32

– Дъга – 29; 30; 32

– Ерма – 16; 18; 29; 30; 31; 32; 33;35; 39; 43

– Месара – 16; 18; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 39; 43

Събраната до тук информация ще бъде представена нагледно в следващата графика:

ivan_dimitrov Проучване на лицензионната активност на компания Белла България02

От графиката можем да направим извод че марките за които „Белла България“ е предоставила за лицензия са във 16 различни класа за стоки и услуги, като ясно се вижда че най-използвани са класовете :

– клас 16 – хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета

– клас 29 – месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини

– клас 30 кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, сладоледи; мед; мая; бакпулвер; горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед

– клас 32 – бира; безалкохолни напитки, минерални и газирани води; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки

– клас 35 – реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; групиране на различни стоки, с изключение на дрехи, козметика, обувки, украшения /без транспортирането им/ за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин

Освен това можем да направим извод и за класовете, които най-рядко се използват:

– клас 05Фармацевтични и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни; диетични добавки за хора и животни; пластири, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди

– клас 12 – Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух.

– клас 42 – Научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер

В) Анализ на комбинираните марки по Виенска класификация

В следващите редове ще бъде проверено по какъв начин най-често са изобразени марките на фирма „БЕЛЛА България“ предоставени за лицензия, като се имат в предвид видовете марки – триизмерна, фигуративна, звукова, словна и комбинирана.Търсенето се извършва в сайта http://212.122.185.80:8080/bpo_online/jsp/start.jsp като в полето „търсене по наименование“ се въвежда всяка марка по отделно като по този начин се получават 19 различни резултата. След като се получат резултатите всеки се проверява по полето „Тип“. Данните се извеждат и се представят в следващата графика.

ivan_dimitrov Проучване на лицензионната активност на компания Белла България 03

От тази графика може да се направи извод, че повечето лицензирани марки са словни. Словните марки представляват – графични знаци, емблеми и др., а комбинираните съдържат словесен и образен елемент или множество словесни и образни елементи.

Комбинираните марки ще бъдат разгледани по-подробно, като бъдат класифицирани по Виенска класификация, която е предоставена на сайта на Световната Организация за Интелектуална Собственост http://www.wipo.int/classifications/vienna/en/.

1) Lakis – класове по Виенската класификация :

– 09.01.25 – Други текстови изделия

– 26.01.05 – Повече от два кръга или елипси, един във друг, спирали

26.01.19 – Кръгове или елипси с надписи, проектирани извън окръжността

ivan_dimitrov Проучване на лицензионната активност на компания Белла България04

2) Сердика – класове по Виенската класификация :

– 25.01.15 – Етикети

26.04.18 – Четириъгълници, съдържащи една или повече букви

3) За цялата фамилия– класове по Виенската класификация :

– 07.01.09 –Селски къщи, ферми, обори

26.04.18 – Четириъгълници, съдържащи една или повече букви

– 27.05.04 – Букви украсени с чертеж

4) Маджарски – класове по Виенската класификация :

26.04.06 –Четириъгълни фигури с една или повече изпъкнали или вдлъбнати страни

– 26.11.13 – Вълнообразни линии или ленти, зигзаг линии или ленти

– 27.01.13 – Букви или цифри, образуващи фигура във формата на ивица с една или повече вълнообразни или зигзаг страниivan_dimitrov06

5) Дъга класове по Виенската класификация :

– 01.03.10 – Слънце с облаци, дъжд,капки вода представящи друго природно явление

– 06.19.16 – Пейзажи с къща

– 25.01.15 – Етикети

ivan_dimitrov07

Анализ на фирмите получили лицензия от „Белла България“

ivan_dimitrov08

Фирмите ще бъдат анализирани като се започне от тези получили най-голям брой лицензии и се завърши с тези получили най-малък.

А) Ипекс Груп ЕООД

Ипекс Груп е динамично развиваща се българска компания, специализирана в търговията и дистрибуцията на бързооборотни стоки. Търговската структура на компанията е разделена на 2 части с цел да отговори на специфичните нужди на каналите, които обслужва: Магазини и ХоРеКа.

Дивизия Магазини е специализирана в развитието на продажбите на дребно в търговската мрежа на територията на цялата страна. На фокус са както модерната търговия, така и традиционният пазар.

Дивизия ХоРеКа е ефективна и гъвкава организация, изградена с цел да обслужва специфичните нужди на ХоРеКа клиентите и да се развива бързо в динамична бизнес среда.

Визия – Стремежът им е да бъдат силен, ефективен и предпочитан партньор в търговията на дребно и ХоРеКа търговията в България. Развиват дейността си в ключовите категории бързооборотни стоки, като предоставят добра дистрибуция и отлично комплексно обслужване на техните клиенти.“[iii]

Стратегия – Основата на стратегията на „Ипекс Груп“ е изградена върху следното :

 • Да разработят богато и добре балансирано продуктово портфолио, отговарящо но нуждите на техните клиенти
 • Да осигурят маркетингова подкрепа и да наложат силни марки
 • Да изградят ефективна организация и силна национална дистрибуторска мрежа
 • Да осигурят финансова стабилност на организацията “[iv]

Търговски марки – Ипекс Груп разполагат с богато и разнообразно продуктово портфолио от собствени марки и е изключителен дистрибутор за българския пазар на портфолио от продукти на водещи фирми в областта на бързооборотнитестоки. Наложили са на българския пазар марки с наследство и традиции, изискан вкус и постоянно качество.

Те са разработили пълна гама от млечни продукти в следните категории:

Сирене; Кашкавал; Кисело мляко; Прясно мляко; Топено сирене; Кремове за мазане; Апетайзери

Ипекс Груп държат на качеството и безопасността на продукцията, която предлага на пазара. Затова стоките, които дистрибутират са с доказано качество от сертифицирани фабрики, по всички изисквания на европейското законодателство.“[v]

Б) Фермата АД

„Фермата“ е едно от месопреработвателните предприятия на „Белла България“, стартирало дейност през май 2006 г. В него се произвеждат кренвирши, шунка, наденица, кайма и формовани продукти от мляно месо.

Компанията инвестира над шест милиона евро в изграждането на обекта, който е най-голямото и модерно предприятие за преработка на месо на Балканския полуостров.В него работят над 600 души.

Машините и съоръженията са на водещи световни марки в бранша – CFS , Novicki, Handmann и Seydelmann.Обурудването включва и модерната слайс техника за тънко нарязване на шунка, която е единствена в България и върши всевъзможно калиброване, електронно замерване и абсолютен точен грамаж при зададени параметри.Почти пълна е и автоматизацията, т.е. без прякото участие на човешка ръка при обработката на месото

Постъпващите суровини от регламентирани доставчици,гарантиращи произхода и чистотата им.Суровините са опаковани в надеждни опаковки и се доставят със специализиран хладилен транспорт. На всяка партида суровини се извършва

органолептичен контрол – цвят, мирис, примеси и други. Контролни проверки за физико-химичните и микробиологичните характеристики на постъпващите суровини се извършват в акредитирана лаборатория.“ [vi]

В) Мандра Рилци ЕООД – тя е създадена през 2001 година и в момента е една от водещите компании в България в сферата на млечните продукти. Продуктовите сгради се разпростират на 51 200 квадратни метра. Продуктовият капацитет на фабриката е 90 000 литра свежо мляко на ден.

Г) Тракия 2006 ЕООД

От 01.01.2011 г. с цел подобряване на качеството и увеличаване на производителността се създаде фирма „Тракия 2006“ ЕООД , която наследява производството на рафинирани и бутилирани слънчогледови масла, бутилиране на зехтин, палмолеин и фритюрна мазнина от фирма „Унибел“ АД. С цел гарантиране на чисти продукти фирмата сама произвежда суровото слънчогледово олио, рафинира го и го бутилира.Като по този начин се затваря цикъла на производство.

Унибел АД е създадена през 1999г. Фирмата стартира своята дейност с производство на маргарин. Фабриката край гр.Пловдив е създадена и оборудвана по всички европейски стандарти.

Втора голяма инвестиция фирмата прави през 2003г., като пуска в действие една от най-добрите рафинерии в Източна Европа.

Технологичното оборудване е на шведската фирма „Alfa-Laval“ и италианската „Gianazza“. Производствения капацитет е 50 тона олио за 24 часа.

Въведени са и стриктно се спазват стандарт ISO 9001:2000, с което се въвежда система за управление на качеството и HACCP – система за самоконтрол, основаваща се на научен подход за осигуряване на безопасността на храните по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител.“ [vii]

Д) Фрешлоджик ЕООД

„Логистична фирма Фреш Лоджик ЕООД предлага първокласна комплексна

логистика на стоки с температурен режим на съхранение. Фреш Лоджик ЕООД Ви предлагат пълна гама високо качествени, комплексни, ефективни логистични пакети услуги на конкурентни цени. Техният логистичен център и централен офис е стратегически разположен в индустриалната зона на гр. Пловдив, с. Радиново, в непосредствена близост до магистрала Тракия. Модерната високо-технологична складова база предлага съхранение на 10 080 палетоместа в замразения склад и 4 662 палетоместа в охладения склад.

Основната им дейност е транспорт, складиране на бързо – оборотни стоки с режим на съхранение от 0°C до -20°C, вторична обработка на стоки, управление на складовите наличности на клиентите. Предлагат и набор от допълнителни логистични услуги (палетмениджмънт, логистика на амбалажа), ориентирани към специфичните нужди на клиента.

Фреш Лоджик ЕООД прави повече от това просто да достави стоките навреме, те създават цялостни стратегически рентабилни логистични решения. Подпомагат клиентите си, когато са изправени пред критични логистични предизвикателства, като подобряване ефективността на снабдителната им верига.

Екипът на логистичната компания гарантира перфектно обслужване и възможности.“ [viii]

Е) Акурат млечна промишленост ЕООД – те произвеждат млечни продукти и аналози от растителен произход, най-вече бяло сирене от краве, овче и козе мляко. Основната част от приходите на дружеството през 2009 г. са реализирани от продажбата на сирене. Те са част от българските фирми имащи право да изнасят мляко в Европейският Съюз.

Извод и заключение – Благодарение на широката популярност и доказано качество продуктите на компания „Белла България“ печелят висок пазарен дял в своя отрасъл.Техните търговски марки помагат на потребителите да идентифицират продуктите, които търсят и влияят на техния избор, когато са несигурно. Така те играят основна роля в маркетинговата стратегия. Поради това тези елементи на индустриална собственост са изключително атрактивни за притежаване под формата на лицензия от компании, чиито предмет на дейност е във същата сфера.По този начин те могат да привлекат нови клиенти, защото за потребителят марката е толкова важна, колкото и самият продукт. Чрез сключването на договор за лицензия изброените компании са решили да стабилизират пазарният си дял и да повишат на свой ред марковата лоялност на потребителите към своята фирма.

6. Приложения

ivan_dimitrov09

ivan_dimitrov10

ivan_dimitrov11

ivan_dimitrov12

ivan_dimitrov13

ivan_dimitrov14

7.Библиогафия :

 • http://www.bella.bg/bg/about/default.htm
 • Официален бюлетин на Патентно Ведомство на Република България 8/2011.
 • Официален бюлетин на Патентно Ведомство на Република България 11/2011
 • Официален бюлетин на Патентно Ведомство на Република България 5/2012
 • Официален бюлетин на Патентно Ведомство на Република България 9/2012
 • Официален бюлетин на Патентно Ведомство на Република България 12/2012
 • http://www.ipexgroup.bg/bg/
 • http://www.ipexgroup.bg/bg/retail/Strategiya/11/pages/
 • http://www.ipexgroup.bg/bg/retail/Targovski-marki/10/pages/
 • http://www.bella.bg/bg/partners/production/predpriatie_fermata.htm
 • http://www.fresh-logistic.com/bg/view/about.html

 


[i] Елена Иванова (04.01.2013) Представяне.Ивлечено на 31.03.2013 от http://www.bella.bg/bg/about/default.htm

[ii] SilentShou t(4.02.2009) Белла България Извлечено на 31.03.2013 от http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

[iii]Албена Лобутова (04.01.2013) За компанията.Извлечено на 31.03.2013 отhttp://www.ipexgroup.bg/bg/

[iv]Албена Лобутова (04.01.2013) Стратегия. Извлечено на 31.03.2013 отhttp://www.ipexgroup.bg/bg/retail/Strategiya/11/pages/

[v] Албена Лобутова (04.01.2013) Търговски марки. Извлечено на 31.03.2013 отhttp://www.ipexgroup.bg/bg/retail/Targovski-marki/10/pages/

[vi] Елена Иванова (04.01.2013) Месопреработвателно предприятие в с.Костиево „Фермата“. Извлечено на 31.03.2013 отhttp://www.bella.bg/bg/partners/production/predpriatie_fermata.htm

[vii] Евгения Георгиева (04.01.2013) За нас. Извлечено на 31.03.2013 отhttp://www.altun-olio.eu/products.php

[viii] Георги Кирилов (04.01.2013) За нас. Извлечено на 31.03.2013 отhttp://www.fresh-logistic.com/bg/view/about.html

Автор: Иван Димитров от София

В момента е четвърти курс в УНСС, специалност „Интелектуална Собственост“.

Може да харесате още...