На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция от 2560 лева В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство за проучване на евентуално извършено нарушение по от страна на „Бизнес Маркетинг Къмпани“ ЕООД /„Ви...