Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 31 и чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на...