СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ДАНЪЦИ

Правителството предлага данък иновации, чиято цел ще бъде да мотивира бизнеса да инвестира в иновации. Новата такса е предвидена за фирми с над 10 души персонал. Въвеждането на специална такса за иновации се налага, тъй като за тази сфера в държавния бюджет са предвидени едва 4 милиона лева. Според доклад на Фондация приложни изследвания и комуникации, инвестициите на българския бизнес в научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) са поне три пъти по-големи от посоченото във всички статистики и анализи. Идеята на Правителството среща противоречиви отзиви от представители на бизнеса, някои от които силно негативни.

Източник: http://technews.bg/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...