Конференция – най-добрите практики в областта на оценяване на интелектуалната собственост

В наши дни се отдава все по-голямо значение на оценката на интелектуалната собственост от страна на бизнес оценители, частни капиталови инвеститори, собственици на интелектуална собственост, корпоративни лидери и др. Запознаването с добрите практики при оценяването на интелектуална собственост играе важна роля за разпредляне на активите, оптимизиране на възнагражденията и бизнес отношенията, възникнали от нематериални активи.

Първата по рода си конференция дава възможност за лична среща с лидери и регулатори в областта на оценяването на интелектуална собственост. Събитието ще се проведе между 15 и 16 септември, 2010г., като може да бъде посетено, както лично в Чикаго, САЩ, така по интернет чрез webcast.

Източник: http://www.technologytransfertactics.com/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...