„Special 301“ 2015, преглед на практиките за закрила на правата на интелектуална собственост

интелектуална собственостUSTR, Търговското представителство в САЩ, администриращо политиките, свързани международната търговия приема публични становища от страна на заинтересованите лица, които да се използват при провеждането на „Special 301“ за 2015, преглед на практиките на чуждите държави по отношение на правата на интелектуална собственост.

Всяка година USTR провежда междуведомствено проучване, чиято цел е да се установят чуждите държави, които отказват адекватна и ефективна закрила на права на интелектуална собственост или които отказват честен и справедлив достъп до пазара на американски лица, които разчитат на закрилата на интелектуална собственост.

Писмените становища на различни заинтересовани лица са ключов източник на информация за този процес. Крайната дата за изпращане на мнения от повечето заинтересовани лица е 6 февруари 2015г., докато крайният срок за чуждестранните правителства е 13 февруари, 2015г. Още една възможност за включване в тазгодишния преглед на закрилата на права на интелектуална собственост е публичното изслушване в края на февруари 2015г. В края на процеса, USTR ще публикува резултатите от прегледа в доклада “Special 301” около 30 април, 2015г.

“Special 301” отразява широк кръг от проблеми, включително местни политики, които биха могли по нечестен начин да поставят американските притежатели на права в неизгодна позиция; непрекъснатите предизвикателства пред опазване на авторски права, свързани най-вече с пиратството в интернет и др. Целта на доклада е да насърчава ефективната закрила на интелектуалната собственост и правоприлагането по света.

Може да харесате още...