Семинар – Влиянието на скорошните икономически промени върху дейността на патентни представители в Европа

На 12.07.2010г във Франкфурт ще се проведе U.S. Patent Law Update семинар, на който ще бъдат дадени съвети относно тенденциите за развитие на американското патентно законодателство. Сутрешната сесия ще обърне внимание на промените засягащи корпоративни патентни стратегии, а следобедната ще включва няколко сесии, свързани с открития в сферата на технологиите, чийто фокус ще бъде върху разработването на стратегии за осъвършенстване на портфолиа.

Оратори ще бъдат Тимъти Мей и Антъни Тридико, патентни адвокати от САЩ.

Източник: http://nl.forum-institut.com/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...