ОБНОВЕН Е САЙТЪТ НА EPI

Дизайнът на уебсайта на Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство е изцяло обновен благодарение на усилията на Редакторския комитет, както и на целия съствав на организацията. В процес на доразработване са версиите на френски и немски език.

Източник: http://www.patentepi.com/

Може да харесате още...