OHIM НАМАЛИ ТАКСАТА ЗА МАРКА НА ОБЩНОСТТА ДО 40 %

марка на ОбщносттаВ момента при заявяване на марка на Общността (ТМО) в Европа, таксата е редуцирана с 40%. Промяна влезе в сила от първи май. Всичко това се случи в резултат на дълго обсъжданите предложения, свързани с отбелязания излишък във Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Това е вторият път, когато таксата за заявяване на ТМО е намалена, след 30% намаление през 2005 г., като това се дължи на по-високото от очакваното търсене на европейските права от страна на компаниите, както и на  повишената ефективност и автоматизация на OHIM .

По този начин, сега заявителите на марка на Общността веднага ще почувстват ползата от премахването на регистрационната такса, което означава, че разходите им при заявяване на ТМО ще намалеят с 40%.

Източник: www.managingip.com


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...