MARQUES организира 23тата си годишна конференция

MARQUESНа 15-та-18-ти септември 2009 г., в Брайтън, Великобритания, ще се проведе 23-та годишна конференция на Marques.

Tемата на събитието ще бъде „Устойчивост на Марките – лукс или необходимост“. Основните акценти, които ще бъдат поставени по време на конференцията са: Kаква е отговорността на собствениците на марката? Дали реално потребителите се интересуват от утвърждаването на марката?  До каква степен ще се отрази еко-политиката върху стратегиите на компаниите по отношение на търговските марки?

Източник: www.marques.org


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...