hfhfhfhfhfh

Случаят L’Oreal V eBay – пренасочен към СЕО

ebayСъдът във Великобритания поиска от Съда на Европейските общности да разреши случаят, определяйки отговорността на онлайн гиганта eBay за продажба на нарушаващи търговска марка стоки. 

Спорът по случая  е по отношение на отговорността, която eBay носи за непозволена продажба на стоки в своя сайт. L’Oreal от своя страна установява 17 случая на незаконна продажба, извършена от шест лица по указаните цели по случая.

В заключение в петък, съдията по случая г-н Арнолд  заяви, че ще отнесе към Европейския съд въпроси, свързани с  Директивата за Търговски Марки, Директивата относно електронната търговия и съответната Директива приложена по случая между eBay и L’Oreal.

Арнолд заяви, че ще проведе допълнително изслушване на страните, където те ще могат да дадат свои предложения за поставените въпроси.

Източник: managerip


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...