IP Marketplace на разположение за полските потребители

images (2)Безплатната онлайн платформа IP Marketplace съществува на  пазара от 2007 г. и е управлявана от Датското ведомство за патенти и търговски марки.

IP Marketplace е безплатна платформа за покупка или продажба на права на интелектуална собственост и лицензи.

Платформата обединява хора, интересуващи се от продажба и закупуване на изключителни права на интелектуалната собственост и лицензи и, също така, е виртуално място, където потенциални партньори в проекти, свързани с  интелектуалната собственост биха могла да се срещат.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...