TM “James Cameron’s AVATAR”

Автор: Бинка Кирова

AVATAR„Филмите – една световна страст” е мотото под което СОИС отбелязва тазгодишния ден на интелектуалната собственост. Във връзка с това, представям на вниманието Ви интересен случай на две различни гледни точки на формални експертизи от различни ведомства (Служба за хармонизация във вътрешния пазар OHIM и Патентно ведомство на Република България).

AVATAR е научнофантастичен филм от 2009 г. написан и режисиран от Джеймс Камерън.Филмът е издаден и разпространен от TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. В OHIM са регистрирани немалко марки съдържащи думата AVATAR. От on-line базата им данни се вижда, чена TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION се водят пет марки “James Cameron’s AVATAR”за различни класове от Ницската класификация. Две от тях са оттеглени, поради подадени опозиции от  MPF Group SPA.   Преди публикуването им в OHIM Bulletin формалната експертиза се е произнесла положително. Предвид опозициите TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATIONподават Application for Conversionв различни страни от Европейския съюз. Интересното е, че в Българското патентно ведомство експертизата постановява предварителен отказ на абсолютни основания чл.11 ал.1 т.6 от ЗМГО, като се иска съгласие от Джеймс Камерън да се използва името му в марката „James Cameron’s AVATAR”. Естествено, предоставено е нотариално заверено Consent to use to register name of living individual с подпис на Джеймс Камерън.

Може да харесате още...