EUIPO стартира Образователна програма за параюристи

ETMD education
Образователната програма за търговски марки и дизайн на EUIPO (ETMD EP) за параюристи е специално създаден курс за обучение. Той е предназначен главно за професионалисти, които работят като администратори на интелектуална собственост, юридически сътрудници или служители на компании, които се занимават с правни въпроси.

Програмата е проектирана да бъде съпътстваща дейност към нормална работа на пълен работен ден. За да може участието в образователната програма да бъде изчерпателно и пълноценно, е необходимо около 5 часа посещение на седмица.

Учебната програма е достатъчно изчерпателна и се състои от около 80 часа. Програмата за обучение обхваща всички области на правото на марките на ЕС и правото на Общността в областта на дизайна.  Включително общи принципи относно производствата пред EUIPO; кандидатстване за EUTM и RCD; процесуални и доказателствени въпроси; производство по възражение, отмяна и обжалване. Тя има за цел да насочва участниците през правната рамка на марките и дизайни на ЕС, процесите на EUIPO и използването на онлайн инструментите на EUIPO. Практическият подход на програмата ще позволи на участниците да прилагат знанията и уменията, които са придобили от квалификацията,  директно в работата си. 

Курсът е шестмесечен и ще се проведе на английски език в периода септември 2022г. – февруари 2023г.

Броят на участниците е силно ограничен до 60 души, като класирането ще се случи според това кой се е записал първи. За да бъде максимално полезно обучението, е препоръчително записалите се да владеят английски език на ниво С1.

Курсът съчетава сесии, които ще се предават директно онлайн, ще бъдат представяни вече записани сесии, а ще бъдат проведени и сесии на живо. Организираната присъствена сесия, ще се проведе в EUIPO в Аликанте, Испания само ако епидемиологичната ситуация позволява. Всеки модул завършва с изпит. Кандидатите, които издържат всички модулни изпити, ще получат сертификат EUIPO. За допълнителна информация, свързана с организацията на ETMD EP за паралегали, моля, вижте Насоките на ETMD EP. 

Може да харесате още...