EPO приветства историческото подписване на споразумението за Единен патентен съд

патентен съдЕвропейският патентен офис (ЕPО) приветства подписването от Министрите на ЕС на международно споразумение, което установява Единен патентен съд (UPC), което отваря пътя за прилагането на Обединената патентна система на Европа. Подписан от 24 страни-членки, в рамките на тяхната среща на Съвета по конкурентоспособност, споразумението ще влезе в сила веднага щом 13 страни го ратифицират, вкл. Франция, Германия и Великобритания.

„Подписването на UPC споразумението е решитела стъпка към дългоочакваното въвеждане на истински наднационална патентна система в Европа“, каза президентът на EPO Benoît Battistelli. „След подписването на обединения патентен пакет от Европейските Парламент и Съвет на 12-ти декември 2012, създаването на Европейски съд, който е специализиран в патентната материя, ще даде огромен  тласък за завършване на Европейската патентна система“

Споразумението за Единен патентен съд ще доведе до създаването на специализиран патентен съдебен орган, с първична и въззивна инстанции, които ще са компетентни за съдебни спорове, що се отнася до патенти, дадени от EPO, съгласно разпоредбите на Европейската патентна конвенция, т.е. класически европейски патенти, както и бъдещите Единни патенти. Очаква се това да доведе до значително подобрение на настоящата ситуация, в която множество национални съдилища и власти вземат решения за нарушаване и валидност на Европейски патенти.

Искания за Единни патенти могат да бъдат подавани веднага щом законовите разпоредби за Единните патенти и UPC бъдат въведени в сила. Двете регулации на ЕС за Единния патент (едната за защита на Единния патент, другата за условията за превеждане) влязоха в сила на 20-ти януари 2013 г., но ще се прилагат от 1 януари 2014 г., или от датата на влизане в сила на споразумението за Единен патентен съд, което от двете е по-късно.

Допълнителна информация за Единния патент и Единния патентен съд може да се намери на http://www.epo.org/law-practice/unitary.html

Може да харесате още...