Категория: Новини

изобретатели

Традиционно отглежданите растения и животни не подлежат на патентна закрила

Разширеният апелативен съвет на Европейското патентно ведомство е издал становище относно патентна закрила на отглежданите по традиционен начин растения и животни. Становището е публикувано във връзка със следните, отправени от Председателя на ЕПВ въпроси:

Хагската спогодба

Мексико – официален член на Хагската спогодба от 06 юни 2020г.

На 6 юни 2020г. Мексико официално се присъедини към Женевския акт (1999г.) на Хагската спогодба за международна закрила на промишлен дизайн. Така, страната става 74-ия член на Хагската система и 64-ия член на Акта...

марка на ЕС

Годишен доклад на Службата на ЕС за интелектуална собственост

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) публикува своя Годишен доклад за 2019г., в който са отразени основните дейности и постижения на организацията за изминалата година.

зелени изобретения

Зелени изобретения и Световен ден на околната среда

5 юни – Световен ден на околната среда. Инициативата е на ООН и води началото си от 1974 г. Всяка година Организацията ангажира правителствата, бизнеса, знаменитостите и гражданите да съсредоточат своите усилия върху належащ...

журналистика

Ведомствата за интелектуална собственост по света с различно по степен разхлабване на мерките, свързани с Covid-19

Светът предпазливо започва да се отърсва от пандемията от Covid-19. В зависимост от степента, в която отделните държави са засегнати, националните ведомства за интелектуална собственост обявяват и постепенно разхлабване на мерките, предприети с цел...

IPBulgaria

Актуализирана секция „Нови породи“ в портала за интелектуална собственост IP Bulgaria

Националният портал за интелектуална собственост IP Bulgaria си е поставил за задача да стимулира интереса на обществеността към научни изследвания, проучвания, анализи и обучения в областта на интелектуалната собственост, иновациите, трансфера на технологии, стандартизациите...

първи юни

Деца изобретатели

За децата светът е необятен и красив, фантазията и креативността им нямат граници. Затова не трябва да се изненадваме, че много от изобретенията, които познаваме и обичаме днес, са се зародили в съзнанието именно...

установяване на нарушение

Съдът на ЕС – наемането на автомобили с радиостанции не представлява комуникация на музикални произведения на обществеността

Един от най-спорните въпроси в съдебната практика е този относно тълкуването на понятието „право на публично разгласяване в областта на авторското право“. Благодарение на дело С-753/2018, Съдът на ЕС има възможност да установи някои...