hfhfhfhfhfh

IP Обекти

Същност на сродните права*

Същност на сродните права*

С понятието „сродни права“ се означават правата на определени групи лица, които посредничат между авторите и публиката при довеждане на авторски произведения до зрители и слушатели. Пълното наименование е „права, сродни на авторските“, възприето...

Правна уредба на сродните права

Правна уредба на сродните права

Закрилата на сродните права се урежда с международни договори и от националното законодателство. Договори на СОИС, ратифицирани от Р България са: Конвенцията на СОИС за закрила на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите...

Съдържание на сродните права

Съдържание на сродните права

Сродните права са комплексни по своя характер. Те включват имуществени (икономически) правомощия и едно или две неимуществени. Неимуществено право на артисти, продуценти и излъчващи организации е правото на име/наименование. То им осигурява възможност да...

Международни и български организации в областта на сродните права

Международни и български организации в областта на сродните права

В областта на музикалните произведения: Международно бюро за управление на механичните права (BIEM): www.biem.org; Междунарона Федерация на Музикантите (FIM); Международна федерация на звукозаписващата индустрия International Federation of the Phonographic Industry (IFPI):www.ifpi.org; International Federationof Reproduction...

Международни и български организации в областта на авторското право

Международни и български организации в областта на авторското право

В областта на литературните произведения Международна асоциация на издателите/ International Publishers Associsation (IPA): www.ipa_uie.org; Съюз на писателите; Съюз на преводачите: www.bgtranslators.org; Булрепро сдружение на автори и издатели за колективно управление на правата при презаписване...

Какво е „използване“ на произведение?

Какво е „използване“ на произведение?

Използване на обект на авторско право е: възпроизвеждането на произведението; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението; публичното представяне или изпълнение на произведението; излъчването на произведението по безжичен път; предаването...

Колко продължава времетраенето на авторското право?

Колко продължава времетраенето на авторското право?

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял...

Как се изполва произведение на авторското право?

Как се изполва произведение на авторското право?

Произведение – обект на авторското право може да бъде използвано със съгласието на автора, освен ако не е предвидено противното изрично в ЗАПСП. Как възникват организациите за колективно управление на права? Ефективно ли е...