Категория: Авторско и сродни права

Произведения на архитектурата

Според ЗАПСП това са „съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с други изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер. Терминът архитектура според тълковния речник означава „наука и...

изкуство

Произведения на изобразителното или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

Произведения на изобразителното изкуство Живопис, графика, икони, графити, стенопис, скулптура, гравюра, проектиране,фотография, живопис, керамика и други Произведения на приложното изкуство Ювелирно изкуство, керамика, гравюра, мозайка, стенопис, художествено стъкло,рисуване на текстил, тъкане, въобще предмети свързани с...

филми

Филми и други аудио-визуални произведения

Терминът филм означава произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързо сменящи се снимки или рисунки върху лента. Аудиовизуални произведения Обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни...

Сценични произведения

Сценични произведения

Драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други. Драматични произведения Театрални постановки или произведения, които са поставят на сцена. По отношение на жанра най- популярни са комедия, трагикомедия, драма, мелодрама, трагедия. Музикално-драматични произведения Произведенията са предназначени...

Музикални произведения

Няма страна в света, в която да не се консумира музика, почти всички страни произвеждат разнообразни музикални форми и стилове. Музиката се създава и „употребява във всяка култура, следователно може да се каже, че...

Компютърни програми

Компютърните програми са закрилят от авторското право. Авторското право защитава оригиналното авторово изразяване т.е. компютърната програма като „литературно произведение”. Основният код може да бъде видян като литературна творба, която изразява идеите на софтуерните инженери....

Литературни произведения

Книги, списания, вестници, сборници и др. По своето предназначение могат да бъдат развлекателни, информационни, образователни, пропаганда. Най-добре може да бъде илюстрирано значението на авторското право, чрез книгите. Книгите са основно средство за разпространение на...

IPBulgaria

СТАНОВИЩЕ относно проект за Закон за марките и географските означения

До Министерски съвет на Република България СТАНОВИЩЕ Относно: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ От: Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИНОВАЦИИ (ИСИ ИНСТИТУТ)” Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАРКИ В БЪЛГАРИЯ”...