Категория: WIPO

Люксембург, интелектуална собственост

Люксембург се присъедини към Договора за правото в областта на търговските марки (TLT)

Ратификация от Велико херцогство Люксембург Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) представи своите комплименти към Министъра на Външните работи и има честта да съобщи за депозирането от страна на правителството на...

иноватори

Иноватори мечтатели…

По време на тазгодишния Ден на Интелектуалната собственост (26 април, 2012) ще бъде обърнато специално внимание на иноватори мечтатели. Зад всяко велико изобретение, артистично или технологично, стои човешка история – приказка, в която се...

Промяна на индивидуалните такси за посочване на България в заявки за международна регистрация на марки по Протокола от Мадрид

Промяна на индивидуалните такси за посочване на България в заявки за международна регистрация на марки по Протокола от Мадрид

На основание чл. 35 (2) d от Общия правилник за приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и Протокола към тази спогодба и във връзка с промяната на официалния обменен курс на...

Инициатива на СОИС за регистриране на правата върху музикални произведения в Африка

Инициатива на СОИС за регистриране на правата върху музикални произведения в Африка

Генералният директор на СОИС Франсис Гъри наскоро обяви проект за изграждането на обща дигитална платформа, която да спомогне за идентифицирането на защитени музикални произведения сред 11 държави от Западна Африка. Уеббазираният регистрационен проект цели...

Международните заявки за патенти се „съвземат” през 2010г.

Международните заявки за патенти се „съвземат” през 2010г.

Международните заявки за патенти по Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty – PCT) на WIPO (Световната организация за интелектуална собственост) се увеличиха с 4,8% през 2010 г., като принос за това имат Китай...

Обсъждат се ключовите Copyright въпроси

Обсъждат се ключовите Copyright въпроси

На среща 8-12 ноември, 2010 г, продължават дискусиите за ограниченията и изключенията от авторското право, както и актуализиране на правата на излъчващите организации, както и правата на изпълнителите в аудиовизуалните изпълнения. Постоянният комитет за...

НОВ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

На 1 октомври 2010г. започна да действа новият Център за обслужване на клиенти на WIPO. Той е част от опитите на Организацията да подобри обратната връзка с всички заинтересовани страни – членове, потребители на...

РАЗГОВОРИ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В БАНГЛАДЕШ

РАЗГОВОРИ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В БАНГЛАДЕШ

На 20.07.2010г започна официалното посещение на Франсис Гъри, Президент на WIPO, в Дака. Фокусът на разговорите му с високопоставени членове на правителството, включително с министър председателката Sheikh Hasina се фокусира главно върху начините за...