ПРОВЕРКИ НА ХЛЯБ ОТ КЗП И РИОКОЗ

Комисията за защита на потребителите съвместно с РИОКОЗ провериха девет вида типов и осем вида пълнозърнест хляб, които се продават на територията на град Кърджали. Проверки ще има и в други градове от страната....