hfhfhfhfhfh

БПВ

Марка ТРОЯ с отменени класове

Марка ТРОЯ с отменени класове

Патентно Ведомство отмени част от регистрацията на марка ТРОЯ, рег. №58243, собственост на „ПРЕСТИЖ-96” ООД, Велико Търново. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните класове 32, 33, 35...

Заявка за нов сорт люцерна на „Образцов Чифлик“, Русе

Заявка за нов сорт люцерна на „Образцов Чифлик“, Русе

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 923 – ЛЮЦЕРНА СОРТ „ПРИСТА 5” с притежател ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”, Русе, със селекционери Димитрия С....

Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка КОРСАР, комбинирана, рег. №14798, собственост на фирма „АЛЕН МАК” АД. Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във...

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни...

ДЖЕСИКА – нов сорт домати на БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ

ДЖЕСИКА – нов сорт домати на БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство, раздел Нови сортове растения, е публикувана информация за издаден сертификат № 11022 – ДОМАТИ СОРТ „ДЖЕСИКА” с притежател “БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Пловдив,  селекционер Нигохос Х. Нигохосян, Стряма.   Източник: Патентно...

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

На 23.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана първа обезпечителна мярка, а именно – забрана за разпореждане с правата на притежателя „СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ” АД по отношение на марка: ОТ ЕДНО ВРЕМЕ ПРОДУКТИ С...

Особен залог върху марка ФОКУС

Особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на следната марка, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД, Стара Загора: ФОКУС, рег.№ 38400...

МЕДОВИНА с отменени стоки

МЕДОВИНА с отменени стоки

Патентно Ведомство отмени част от регистрацията на марка МЕДОВИНА, рег. №39005, собственост на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, Горна Оряховица. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас...

Отмениха марка КАРО на РУБЕЛЛА БЮТИ

Отмениха марка КАРО на РУБЕЛЛА БЮТИ

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка КАРО, рег. №45554, собственост на фирма „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, Рудозем. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас 03 „сапуни,...