hfhfhfhfhfh

Месечен архив: декември 2013

В Словакия вече подават заявления за търговски марки по електронен път

В Словакия вече подават заявления за търговски марки по електронен път

Словашкото ведомството за индустриална собственост вече изпълнява проекта e-Services, разработен от Фонда за сътрудничество на Службата за за хармонизация във вътрешния пазар OHIM. Интегрирането на проекта за електронни услуги отбелязва пореден успех на екипите...

ИМЕТО НА НЕЩОТО ИЛИ ОПИТ ЗА СЕМИОТИЧЕН И СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ НА МАРКАТА

ИМЕТО НА НЕЩОТО ИЛИ ОПИТ ЗА СЕМИОТИЧЕН И СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ НА МАРКАТА

Бинка Кирова работи в Патентно ведомство в отдел „Държавни регистри, проучвания и информационни услуги“ от 1998 година. Има публикации в областта на търговските марки във вестник „Пари“, списанията „Собственост и право” и „Правен свят“....

Отмениха марка “Pomorin Fructo”

Отмениха марка “Pomorin Fructo”

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка Pomorin Fructo, комбинирана, рег. №39023. Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във връзка с чл.25, ал.1, т.1...

Втори особен залог върху марка ФОКУС

Втори особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на марка ФОКУС, рег.№ 38400, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД.   Източник:...

Марка СУПЕР ФРОШИ заличена

Марка СУПЕР ФРОШИ заличена

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за заличаването на регистрацията на марка СУПЕР ФРОШИ, рег. №50864, собственост на „Юнис” ЕООД, София. Заличаването е във връзка с чл.26 от...

Съществено забавяне работата на Патентно Ведомство след въвеждане на електронното подаване на заявки за марки

Съществено забавяне работата на Патентно Ведомство след въвеждане на електронното подаване на заявки за марки

Световна практика е при въвеждането на електронно подаване на обекти на индустриалната собственост да се постигне оптимизация работата на административния орган и да се облекчат максимално заявителите и на тази основа да се постигне...

Санкция за имитация на хляб

Санкция за имитация на хляб

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на хляб Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на ЕТ „Данаил Кунински...

Марка ТРОЯ с отменени класове

Марка ТРОЯ с отменени класове

Патентно Ведомство отмени част от регистрацията на марка ТРОЯ, рег. №58243, собственост на „ПРЕСТИЖ-96” ООД, Велико Търново. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните класове 32, 33, 35...

Достъп до решенията за отказ за регистрация

Достъп до решенията за отказ за регистрация

С решение от 26 ноември 2013г., Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, регламентира достъпа до решения за отказ за регистрация на марки на Общността въз основа на абсолютни основания. Решенията ще...

КЗК санкционира Медицински център

КЗК санкционира Медицински център

Комисията за защита на конкуренцията КЗК санкционира Медицински център Афродита за заблуждаваща реклама Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от...