Архив: декември, 2013

Могъщият университет Харвард съди малък колеж за технологии, наречен ХАВАРД

Могъщият университет Харвард съди малък колеж за технологии, наречен ХАВАРД

Университетът Харвард (Harvard University) в САЩ е един от най-добрите в света, но училището Хавард (Havard School), в Милтън Кейнс съвсем не е толкова престижно. По-рано тази година университетът е завел дело с твърдението, че подобното име на британската институция е представлява нарушение на търговска марка. Въпреки че двете учебни заведения са на 3,200 мили едно […]

Информационно обслужване на OHIM през празничните дни

Информационно обслужване на OHIM през празничните дни

През периода около Коледа, информационният и техническият екипи на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще бъдат на разположение по телефона за запитвания и спешни ситуации, на следните дати: • 24 декември, от 08:30 до 13:30 CET • 26, 27 и 30 декември, от 08:30 до 18:30 CET • 31 декември, от 08:30 до […]

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Патентно Ведомство поднови регистрацията на марка SIGMA, рег. №209, собственост на SIGMA GROUP A.S., CZ, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗМГО за част от стоките, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 6 – арматури, телени произведения от всякакъв вид, гвоздеи, оловни произведения от всякакъв вид, кранове, разпределителни клеми, метални произведения от всякакъв […]

НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ

В сила от 13.06.2008 г. Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г. Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., […]

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщава, че в самия край на 2013г., няколко държави се присъединиха към проектите DesignView за промишлен дизайн и за търговски марки TMview. Базата данни за промишлени дизайни вече включва информация от тринадесет ведомства, като последните присъединилите се са Чехия, Литва и Швеция. От своя страна, TMview обхваща данните […]

Collective Rights Management Organizations in Bulgaria

Collective Rights Management Organizations in Bulgaria

If you are a right holder of copyrighted works, you can manage alone all aspects of their licensing. In this way you may be able to determine all the terms and conditions for each use of your work. However it may be difficult for the users to make contact with each right holder in order […]

Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Висшият Административен съд се произнесе относно решенията на КЗК за разрешаване на концентрации ВАС: Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации представляват и акт за установяване на публично държавно вземане и определената такса се дължи независимо дали уведомителят ще пристъпи към реални действия по осъществяване на сделката. Със свое решение от 2011 г. КЗК разрешава […]

Ефективно управление на КЗП

Ефективно управление на КЗП

Изпълнение на проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) работи по проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по Оперативна програма административен капацитет. Експерти в действие. Проектът е на стойност 195 858 лв., […]

Coach и Swap Shop се споразумяха за  5,5 милиона долара по дело за фалшификати

Coach и Swap Shop се споразумяха за 5,5 милиона долара по дело за фалшификати

Swap Shop са се съгласи да платят обезщетение от 5.5 милиона долара на Coach във връзка с продажбата на фалшиви стоки. За разлика от повечето граждански искове от този вид, процесът вече е бил в ход, когато двете страни са постигнали споразумение за уреждане на спора. Делото е образувано срещу собственика на Swap Shop и […]

COPYRIGHT TO MUSIC

COPYRIGHT TO MUSIC

Understanding the copyright to music in the Digital age is more important than ever before. Music is used in literally every aspect of our lives – offline and online on our computers and mobile devices, in our cars and public transportation, on TV and radio, in shopping centers, malls, restaurants, night clubs etc. Without knowing […]