hfhfhfhfhfh

Месечен архив: август 2013

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарствата, установи Комисията за защита на конкуренцията. В Комисия за защита на конкуренцията са образувани производства  по искане на...

Отмениха част от регистрацията на марка БИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА

Отмениха част от регистрацията на марка БИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка БИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА , рег. №53234, собственост на Евгени Константинов Минчев, София, за следните стоки от клас 16: „вестници и списания”. Отменянето има действие от...

Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Комисията за защитата на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от МАРТИН Карбовски и „ВОЛТЕР“ ЕООД. В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на “ТЕЛЕМАН” ЕООД, гр. София...

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

На 17.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху  марката от нейния притежател „БРАВО” ООД, наложена от ЧСИ Росица Апостолова, по отношение на следните марки:...

Kaufland изтегля от продажба дървени фенери „Фар”с морски мотиви

Kaufland изтегля от продажба дървени фенери „Фар”с морски мотиви

Комисията за защита на потребителите информира за изтегляни от търговската мрежа дървени фенери „Фар”с морски мотиви, марка : “Trendshop” В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация от „Кауфланд България ЕООД енд...

Правото върху марка БАЛКАН включено в несъстоятелността на Кооперация „ХРИСТО НИКОВ”

Правото върху марка БАЛКАН включено в несъстоятелността на Кооперация „ХРИСТО НИКОВ”

На 19.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписано включване в масата на несъстоятелността на Кооперация „Христо Ников”* по отношение на следните марки: БАЛКАН, рег.№50479 БАЛКАН, рег.№68066   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой...

Заличиха регистрацията на марка AMARETTI

Заличиха регистрацията на марка AMARETTI

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка Amaretti , рег.№ 68522, собственост на гръцката фирма BINGO S.A.* Заличаването е за всички стоки, за които марката е била регистрирана, а именно: Клас 30...

Кампания за разрешаване на спорове

Кампания за разрешаване на спорове

Стартира кампания за разрешаване на потребителски спорове Комисията за защита на потребителите стартира кампания за ефективно разрешаване на потребителските спорове Смисълът на създаването и съществуването на помирителни комисии, като един от съвременните европейски способи...