hfhfhfhfhfh

Месечен архив: август 2013

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция Интернет страница на Софийски форум по конкуренция На 12 юли 2013 г. стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/. На...

Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги в гр. Русе Комисията за защита на конкуренцията установи забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги на...

Отмениха регистрацията на марка МИС СОФИЯ

Отмениха регистрацията на марка МИС СОФИЯ

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС СОФИЯ, рег. №48272, собственост на фирма „МОДЕЛ ПУУЛ” ООД, Варна, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за всички класове,...

ПЕТРОЛ АД с особен залог върху марки

ПЕТРОЛ АД с особен залог върху марки

На 03.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „Корпоративна Търговска банка” АД по отношение на следните марки, собственост на „ПЕТРОЛ” АД: ПЕТРОЛ, рег.№ 5870Y ПЕТРОЛ, рег.№...

Митнически органи са задържали фалшиви стоки на стойност €1 милиард през 2012г.

Митнически органи са задържали фалшиви стоки на стойност €1 милиард през 2012г.

Митнически органи от ЕС са задържали почти 40 милиона продукта, за които се подозира, че нарушават права на интелектуална собственост, според годишния доклад на Европейската комисия относно действия на митниците за прилагане на права...

Европейският парламент вече пише и на кирилица

Европейският парламент вече пише и на кирилица

След повече от година усилия, службите на Европейския парламент вече са успели да адаптират сложната електронна система за създаване на документи към буквите на кирилицата. Така вече е възможно не българските имена да се...

ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ НА НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА

ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ НА НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), продиктувани от влизането в сила на Директива 2011/77/ЕС. С нея се изменят някои срокове за закрила...

Заличиха регистрацията на марка ЛИДО за ориз

Заличиха регистрацията на марка ЛИДО за ориз

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка ЛИДО , рег.№ 52166, собственост на „ОБЕРОН-Х” ООД, с.Равно поле. Заличаването е за следните стоки: Клас 30 – „ориз” и Клас 31- „ориз, необработен”.  ...

Отмениха част от регистрациите на BINGO и BINGOSIL

Отмениха част от регистрациите на BINGO и BINGOSIL

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрациите на марките на турската фирма  HAYAT KIMYA Sanayi A.S.: BINGO, рег. № 41186 и BINGOSIL, рег. № 48483 И двете марки са отменени за следните стоки от...

Становище относно Закон за авторското право

Становище относно Закон за авторското право

Комисията за защита на конкуренцията приема становище относно Закон за авторското право и сродните му права В Комисията за защита на конкуренцията е получен сигнал от Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българска асоциация...