Архив: 16 май 2010

ПРОМЕНИ В БЮЛЕТИНА ЗА МАРКИ НА ОБЩНОСТТА

ПРОМЕНИ В БЮЛЕТИНА ЗА МАРКИ НА ОБЩНОСТТА

От 14 юни 2010г., OHIM преминава към извършване на по-чести публикации на Бюлетина за Марки на Общността. Всички раздели ще се публикуват всеки ден от понеделник до петък, което се отнася за секции B1 и D1, обхващащи регистации и подновявания, още от края на 2009г. Раздел, за който в съответния ден няма материали ще остава […]

ЛТУ домакин на Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриална собственост

ЛТУ домакин на Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриална собственост

На 13 май 2010 г., бе открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети” в Лесотехническия университет – София. По време на инициативата, студентите ще имат възможността да се срещнат с експерти на ведомството, както и да получат безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в […]

Хармонизация на европейското законодателство, засягащо търговските марки?

Хармонизация на европейското законодателство, засягащо търговските марки?

В сайта http://www.managingip.com/ е публикувана интересна статия, която анализира до колко приложима се оказа общата идея за хармонизиране на европейските закони относно търговските марки. Анализът акцентира върху образни търговски марки, незаконно придобито преимущество, сравнителна реклама, отличителност и 3D марки. Отговор на редица въпроси, може би дава нова база данни, Darts-ip. Мнение изразяват адвокати от различни […]