hfhfhfhfhfh

Хармонизация на европейското законодателство, засягащо търговските марки?

В сайта http://www.managingip.com/ е публикувана интересна статия, която анализира до колко приложима се оказа общата идея за хармонизиране на европейските закони относно търговските марки. Анализът акцентира върху образни търговски марки, незаконно придобито преимущество, сравнителна реклама, отличителност и 3D марки. Отговор на редица въпроси, може би дава нова база данни, Darts-ip. Мнение изразяват адвокати от различни страни от Стария континент.

Може да харесате още...