hfhfhfhfhfh

Месечен архив: юли 2009

Повишаване на таксите за проучвания – „стимулиране“ на бизнеса в криза?

Повишаване на таксите за проучвания – „стимулиране“ на бизнеса в криза?

Патентно ведомство изпрати на всички колеги „новите Номенклатура и Ценоразпис на  услугите, предоставяни ни обществеността, утвърдени от  председателя на Патентно ведомство на 30. 06.2009 г.“, който ще влязат в  сила считано от 01.08.2009 г....

КЗК съобщи, че спира рекламата на „УЗАКИ ЗОРБАС“

КЗК съобщи, че спира рекламата на „УЗАКИ ЗОРБАС“

  Комисията задължава производителя „СИС Индъстрис“ ООД в еднодневен срок от получаване на уведомлението да преустанови разпространението на рекламата във всичките й форми. Решението на КЗК, взето на 2 юли, подлежи на незабавно изпълнение....

СГС с нов председател – Георги Колев

СГС с нов председател – Георги Колев

На 01.07.2009г. бе избран нов председател на Софийски градски съд – родово компетентният съд за дела по интелектуална / индустриална собственост съгласно – ЗМГО, ЗПрД, ЗПРПМ. Съдия Георги Колев, който  беше избран за председател...