Архив: януари, 2007

Prof. Alain Pompidou: We need reforms in number of areas

Prof. Alain Pompidou: We need reforms in number of areas

Prof. Alain Pompidou is Chevalier de la Legion d’Honner, Officier de l’Ordere National du Merite, Chavalier des Palmes Academiques and has had a long and impressive academic and political career. He was professor of histology, embryology and cytogenetics in the medical faculty of the University of Paris. Besides the pure scientific problems Prof.Pompidou has also […]

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

Търговската марка е вид име, подобно на името, което носи всеки един от нас. То ни отличава и ни придава определена идентичност. Но за разлика от нашето собствено име, това на марката попада в пазарните отношение на покупко-продажба. Съгласно чл. 9, т. 1 от Закона за марките и географските означения „Марката е знак, който е […]

Търговската марка - необходимост на съвремеността

Търговската марка – необходимост на съвремеността

Търговската марка не е просто знак, а тя е важна характеристика на продукта или организацията. Защото марката е име, а името е основна характеристика за разпознаване и отличаване от другите. Търговската марка е регистриран по установен ред уникален знак, с който фирми, лица, организации означават себе си и стоките си. Но търговската марка не е […]

Mr.Ivan Tokadjiev, Deputy Minister of Culture in Bulgaria: It has always been a great honor for me to talk about Bulgarian art

Mr.Ivan Tokadjiev, Deputy Minister of Culture in Bulgaria: It has always been a great honor for me to talk about Bulgarian art

Participants: Mr.Ivan Tokadjiev, Deputy Minister of Culture in Bulgaria and Elitsa Tsenova, representative of IP Bulgaria The place: The meeting took place in one of the most beautiful palaces in Vienna, located on the famous Herrengasse 23. The occasion: the opening of the exhibition “Contemporary Bulgarian Art: plastic/conceptual 2000-2005”, which is dedicated to Bulgaria’s accession […]

Elena Stoimenova - member of the Commission on Unfair Competition: The most important thing this year was the retification of the contract for Bulgaria'a accession to EU

Elena Stoimenova – member of the Commission on Unfair Competition: The most important thing this year was the retification of the contract for Bulgaria’a accession to EU

At the end of the year what are the most important events in your area, which you would like to highlight? The most important thing this year, not only for me, but for all Bulgarian people, was the ratification of the contract for Bulgaria’s accession to European Union, which means that there are no more […]

Проф. Алан Помпиду: Европейската патентна система има нужда от реформа

Проф. Алан Помпиду: Европейската патентна система има нужда от реформа

Кавалер на Почетния легион, Носител на националния орден за заслуги, Кавалер на Академичните палми, проф.Помпиду има забележителна научна и политическа кариера. Бил е професор по хистология, ембриология и цитогенетика в Медицинския факултет на Парижкия университет. Освен на чисто научните проблеми проф.Помпиду отделя специално внимание и на етичните въпроси, които поставя съвременната медицина. От 2004г. е […]

ОБЕДИНЕНИ В РАЗЛИЧИЕТО- ПОД ТОВА МОТО ЕВРОПА ПРИЕМА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕН НА ЕС

ОБЕДИНЕНИ В РАЗЛИЧИЕТО- ПОД ТОВА МОТО ЕВРОПА ПРИЕМА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕН НА ЕС

     Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия в обръщение към България:  “Посланието ми е преди всичко послание за поздравление. Защото това голямо историческо постижение стана възможно само благодарение на усилията на българския народ. Вашите усилия показват силно желание за свобода и демокрация, както и привързаност към европейското семейство и нашите общи ценности”      Александър […]

Елена Стоименова: Най-важното през изтеклата година е ратификацията на договора за присъединяване на България към Европейския Съюз

Елена Стоименова: Най-важното през изтеклата година е ратификацията на договора за присъединяване на България към Европейския Съюз

Вече отброяваме дните до края на годината, което означава, че е време и за равносметка. За това, кое беше най-важното през изтеклата година, както и за това какво ще очакваме от следващата, за предизвикателствата и готовността ни да се справим с тях, екипът на ipbulgaria.bg разговаря с г-жа Елена Стоименова , член на Комисията за […]