Елена Стоименова: Най-важното през изтеклата година е ратификацията на договора за присъединяване на България към Европейския Съюз

elena_stoimenova_big

Вече отброяваме дните до края на годината, което означава, че е време и за равносметка. За това, кое беше най-важното през изтеклата година, както и за това какво ще очакваме от следващата, за предизвикателствата и готовността ни да се справим с тях, екипът на ipbulgaria.bg разговаря с г-жа Елена Стоименова , член на Комисията за защита на конкуренцията.

Г-жо Стоименова, ако трябва да направите равносметка на годината, кои събития от областта, в която работите бихте откроили?

Най-важното през изтеклата година, не само за мен , но и за всеки българин, е ратификацията на договора за присъединяването на България към Европейската икономическа общност от всички страни в Европейския съюз, с което отпаднаха препятствията за пълноправното ни членство в ЕС през 2007 г.
Промените в законодателството от 1 юли 2006 г., предоставиха нови правомощия на Комисията за защита на конкуренцията в областта на обществените поръчки и концесиите, което е доказателство за работата й през годините и за нейния авторитет.
Събитието от изтичащата година, което има особена стойност за нас, е проведеният за първи път в България – Ден на конкуренцията. В конференцията участваха редица ръководители на европейски ведомства по конкуренцията, представители на българското правителство, бивши членове на КЗК, експерти от Европейската комисия. През 2006 г. се отбеляза и 15 годишнината от създаването на Комисията за защита на конкуренцията.

Какви са Вашите очаквания за първата година на България в ЕС? Кои ще са основните проблеми, които ще трябва да се преодолеят във вашата сфера на работа? Готови ли сме за тези предизвикателства?

Очакванията ми за предстоящата година са положителни. Действително първата година от членството е била трудна и за другите страни-членки на ЕС. Икономическите субекти в страната ще трябва да се справят с конкурентния натиск на европейските предприятия; с очакванията за известно повишение на цените на дребно в първите месеци. Бюджетът ни ще срещне предизвикателството на предстоящите вноски за членство в ЕС. Но от друга страна прогнозите на макро-рамката са за висок икономически растеж, финансова стабилност и ниска безработица.

В областта на защитата на конкуренцията едно от важните предизвикателства е участието ни в Европейската мрежа по конкуренция / ЕСN /, което изисква ежедневен обмен на информация по разглеждани преписки с експерти от Европейските ведомства по конкуренция. Не по-малко важно е и участието на експерти от Комисията в случаи от европейски мащаб в т.нар. „Комитети по разглеждане на дела” в областта на концентрациите, картелните споразумения, злоупотребите с господстващо положение. Считам, че КЗК има административен капацитет, дългогодишен опит, желание и енергия за работа и ще се справи с предстоящите предизвикателства.

Какво ще пожелаете на читателите на нашия сайт?

Здраве и късмет през Новата Година, а на Вас все повече читатели и още по-интересни публикации!

Може да харесате още...