13-то издание на Класификацията от Локарно (промишлени дизайни)

промишлени дизайниНа 1 януари 2021 г. 13-то издание на Международната класификация за промишлени дизайни (Класификация от Локарно) и официалният списък на стоките за промишлени дизайни от 2021 г. (13) влязоха в сила за всички регистрации на дизайн. Преди актуализацията Класификацията от Локарно разделяше различните продуктови области или продукти на общо 32 основни класа и 237 подкласа.

Новото издание ще бъде приложимо за всички международни заявки за регистрация на промишлен дизайн, чиято дата на подаване е след 1 януари 2021 г. Международните заявки, подадени в съответствие с предишните издания на Класификацията от Локарно не са засегнати.

Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) няма практиката да прекласифицира продуктите, които представляват промишлен дизайн или по отношение на които трябва да се използва промишлен дизайн, в международни регистрации, класифицирани според предишни издания на Класификацията.

Класификация от Локарно (дизайни)

Класификацията от Локарно е международната система за класифициране на промишлени дизайни и се поддържа от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е съставила списък на продукти, наречен Eurolocarno, който се основава на класификацията от Локарно и служи за класифициране на стоки, посочени в регистъра на регистрираните дизайни на Общността и в заявки за РДО.

Търсачката EuroLocarno е достъпна на всички официални езици на Европейския съюз. Резултатите от търсенето се показват в таблица с три колони, озаглавени „Клас“, „Означение на продукта“ и „Превод“. Ползването на Eurolocarno е само с административна цел и позволява да се извършва търсене в базата данни на регистрираните дизайни на Общността. Нито указанията на продуктите, нито класифицирането им се отразяват върху обхвата на закрилата на дизайн на Общността.

Използването на термини от класификацията от Локарно или EuroLocarno при посочване на стоките в заявка за дизайн помага да се избегне забавяне в процедурата по регистриране, тъй като отпада необходимостта от превод на подадените термини.

Може да харесате още...