100 000 заявки за европейска марка от началото на годината

европейска маркаСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO получи своята 100 000-на заявка за регистрация на европейска марка от 1 януари 2021 г до момента. Достигането на 100 000 заявки за марка на ЕС само за шест месеца е нов рекорд, който представлява ръст от почти 25% в сравнение със същия период за миналата година.

Изпълнителният директор на EUIPO приветства бързия растеж: „Това е свидетелство за иноваторите и предприемачите, които въпреки пандемията продължават да разработват нови идеи, продукти и услуги, които движат икономическото ни възстановяване. Играем нашата роля в подкрепата на европейския бизнес чрез нашия фонд за малки и средни предприятия Ideas Powered for Business, правейки закрилата на интелектуалната собственост по-достъпна за европейските МСП.“

Заявките за търговска марка на ЕС нарастват от няколко години с исторически годишен ръст между 3.5% и 5%. EUIPO получи своята едномилионна заявка за европейска марка през 2011 г. Оттогава е налице бързо нарастване на търсенето на европейски марки от почти всички страни и региони в света. Днес Службата на ЕС за интелектуална собственост е изправена пред много по-висок растеж: 10% през 2020 г. и близо 25% през 2021 г.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO


Европейска марка

Търговската марка на ЕС има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марката на Европейския съюз дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Заявките за регистрация на европейска марка се подават само на един език.

Валидността е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Може да харесате още...