100 години Ведомство за интелектуална собственост на Република Сърбия

СърбияВедомството за интелектуална собственост на Република Сърбия отбеляза своята стогодишнина на 17 ноември 2020 г. За да отбележи случая, сръбското ведомство бе домакин на специална виртуална конференция за интелектуална собственост, на която са присъствали представители от областите на политиката и интелектуалната собственост.

В послание към конференцията премиерът на Сърбия Ана Бърнабич е подчертала, че правителството на страната наскоро е приело стратегия, която има за цел да доразвие прилагането на интелектуалната собственост в икономиката.

В своето видео обръщение, Президентът на Европейското патентно ведомство е изтъкнал, че иновациите не само ще намерят решения за справяне с пандемията. Те ще подхранят растежа, необходим за изваждането на икономиките от рецесията след COVID-19.

Министърът на икономиката на Сърбия Анжелка Атанаскович е посочила, че „чуждестранният капитал не отива там, където местните разпоредби и държавните органи не гарантират защита на правата на интелектуална собственост, като патенти, търговски марки, промишлен дизайн и авторски права. Република Сърбия е напълно наясно с това и се ангажира с подобряването на правната си рамка, както и с прилагането на правата на интелектуална собственост. „

Владимир Марич, директор на сръбското ведомство за интелектуална собственост, е заявил, че юбилеят е повод за гордост, тъй като „цял век Сърбия защитава правата на интелектуална собственост по регламентиран и институционализиран начин„.

Може да харесате още...