Приключиха честванията за 10 години дизайн на Общността

дизайн на ОбщносттаМеждународната конференция за европейски дизайни, организирана в Аликанте, за да се отбележи 10-тата годишнина на дизайн на Общността приключи миналата седмица.

В рамките на два дни, близо 700 участници присъстваха на заседания по широк кръг от въпроси, свързани с регистрирания европейски дизайн и защита на интелектуалната собственост като цяло, с редица значими акценти.

Магичното пътуване на Javier Mariscal из света на цветовете очарова препълнената аудитория, когато готвачът с три звезди на Michelin, Quique da Costa, представи на присъстващите своя поглед върху дизайна в гастрономията.

Сесии относно резервни части, мода и мобилни устройства бяха само част от проведените срещи, заедно с разнообразни дискусии по съдебната практика на някои от най-уважаваните съдии по ИС в света.

Безспорният успех на това събитие, както по отношение на големия брой участници, така и уменията и компетентността на ораторите, е повече от логичен за придобилия вече популярност дизайн на Общността.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...