Хармонизиране на Словенското ведомство за интелектуална собственост

ведомство за интелектуална собственостСловенското ведомство за интелектуална собственост вече е част от Общата хармонизирана база данни за Класификация на стоки и услуги. В резултат на това, пълният комплект преводи на словенски език на Общата хармонизирана база данни е достъпен за всички потребители посредством приложението TMclass.

Това е най-скорошното разширяване в рамките на Хармонизационния проект за стоки и услуги, който напредва в положителна насока от самото си начало. Интегрирането на Словенското ведомство за интелектуална собственост в „Хармонизираната общност“ е още една стъпка напред за този общностен проект; с разрастването му, се създават все повече ползи за европейските потребители, тъй като по този начин се улеснява предсказуемостта на процеса по регистриране на търговски марки.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни

Може да харесате още...