Фирмите, притежаващи права на интелектуална собственост превъзхождат конкурентите си

интелектуална собственостКомпаниите, които притежават права на интелектуална собственост (ПИС) имат около 29% по-високи приходи от всяко, наето от тях лице, около шест пъти повече служители и изплащат заплати, които са с до 20% по-високи от тези на фирмите, които не разполагат с такива права.

Това са основните изводи от проучване, проведено от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), действаща чрез Обсерваторията на ЕС за нарушения на правата на интелектуална собственост. Проучването, което се основава на официални публични финансови данни от повече от 2,3 милиона европейски фирми, обхваща компании, които притежават патенти, търговски марки и промишлени дизайни, както на национално, така и на европейско равнище.

Един от основните изводи в проучването е, че скромен дял от малките и средни предприятия (МСП) в Европа притежават патенти, търговски марки или дизайни. Според проучването, тези малки и средни предприятия, които притежават такива права имат почти 32% по-високи приходи на наето лице – значително по-добри икономически резултати, което свидетелства за значителни относителни ползи, свързани със собствеността на правата върху интелектуалната собственост. МСП са компании, които наемат под 250 души и които имат годишен оборот, който не надвишава € 50,000,000.

Този доклад, който разглежда приноса на правата на интелектуална собственост на ниво компании, е продължение на първия общоевропейски анализ на приноса на отраслите със засилено участие на ПИС за икономическата ефективност и заетостта в Европейския съюз.

Според проучването около 40% от общата икономическа активност в ЕС се генерира от ПИС-интензивните отрасли, а приблизително 35% от всички работни места в Европейския съюз (77 милиона) произтичат пряко или косвено от отрасли, които имат по-високо от средното използване на права на интелектуална собственост.

Източник: OHIM

Може да харесате още...