Финансова помощ за МСП за закрила на техни обекти на интелектуална собственост

обекти на интелектуална собственостФондът за МСП, инициатива на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO, който отпуска финансова помощ по въпроси, свързани с обекти на интелектуална собственост, е отворен през юли.

Малките и средните предприятия (МСП) могат да спестят до 1 500 евро от такси за заявка за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн и услуги за предварителна експертиза на обект на интелектуална собственост. Фондът, който сега е в четвъртия си прозорец за кандидатстване, е достигнал до почти 6 000 европейски компании до момента. 71,8% от тях регистрират търговска марка или промишлен дизайн за пръв път.

Почти 10 000 търговски марки и над 2 500 дизайна са заявени на национално, регионално и европейско ниво. Заявленията за услуги за предварителна експертиза на интелектуална собственост също нарастват, като до момента има 322 заявки. Всеки ваучер за Фонда за МСП има средна стойност от 560 евро и 94% от заявките са одобрени.

Фондът е отворен за малкия бизнес, както и за юристи и представители по интелектуална собственост, които могат да подават заявки за регистрация и могат да изпълняват пълната процедура от името на своите клиенти.

Фонд за МСП на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Фондът представлява схема за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 20 милиона евро. Помага на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат закрила на своите обекти на интелектуална собственост.

Източник: EUIPO


Европейска марка

Търговската марка на ЕС има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация.

Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Може да харесате още...