Финансиране на проекти за повишаване на осведомеността относно стойността и ползите от интелектуалната собственост

проектиПроучвания на Европейската обсерватория за нарушения на права върху интелектуалната собственост изтъкват необходимостта от сближаване на интелектуалната собственост и европейските граждани, особено що се отнася до младите хора, които най-често се сблъскват с предизвикателствата на спазване на права на интелектуална собственост, най-вече в онлайн средата. По този начин те ще могат да развият по-добро познаване на положителната стойност на интелектуалната собственост, водещо от своя страна до по-лична ангажираност в този аспект.

В отговор на поканата на Европейската обсерватория за нарушения на права върху интелектуалната собственост са изпратени общо 130 заявления за участие, които са обработени от специална Оценителна комисия. След извършването на оценка от Комисията, е взето решение за съфинансиране на 11 проекта за с обща финансова помощ от 498.452,28 евро от наличните 500,000 евро за настоящата покана за представяне на предложения.

Тези проекти имат за цел да отговорят съвременните предизвикателства в три основни линии на действие:

  • Проекти, насочени към младите хора, подчертаващи позитивната стойност на интелектуалната собственост и важността да бъдем справедливи към творците и иноваторите, с подходи от значение за обществеността като например игровизации, диалог в социалните медии, както и онлайн & e-learning дейности
  • Проекти, които свеждат интелектуалната собственост по-близо до потребителите/гражданите в тяхното ежедневие и подчертават стойността на оригиналността и творчеството, контрастиращи си с щетите от фалшифициране и пиратство на конкретни, осезаеми продукти или дигитално съдържание
  • Обучителни/училищни проекти за изграждане на по-добро разбиране на интелектуалната собственост и за вредите от фалшифицирането и пиратството, които са насочени към деца от различни възрастови групи

Одобрените проекти са от Великобритания, Белгия, Румъния, Португалия, Полша, Чехия, Италия, Гърция и Словакия, като финансирането на всеки от тях обикновено е между 65,00% и 80.00%.

Източник: Европейска обсерватория за нарушения на права върху интелектуалната собственост

Може да харесате още...