Европа губи работни места заради фалшиви продукти

фалшиви продуктиПродажбата на фалшиви парфюми, грим и продукти за лична хигиена като слънцезащитни кремове и шампоани на територията на Европейския съюз означава, че законните производители, търговци и дистрибутори губят около €4.7 милиарда от пропуснати приходи на година. Това се равнява на 7,8% от общите продажби в сектора за лична хигиена и козметика в рамките на ЕС-28.

Загубата на такъв обем приходи води до 50,000 загубени работни места, тъй като легитимната индустрия продава по-малко, отколкото би го правила при липса на фалшифициране и съответно фалшиви продукти, затова и наема по-малко работници.

Тези заключения се съдържат в нов доклад на Ведомството за марка и дизайн на Общността (OHIM), действащо чрез Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост. Докладът, който е първи от серия икономически проучвания за оценка на икономическото въздействие на фалшифицирането върху европейската икономика, изтъква също, че ако се вземе предвид и отражението върху различните доставчици, заради различните форми на фалшифициране, легитимните европейски компании губят €9.5 милиарда от приходи и около 80,000 работни места.

Една марка на Общността дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години. Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Дизайнът на Общността има единен характер и действието му е еднакво на цялата територия на Общността. При регистриран дизайн на Общността в обхвата на изключителното право върху дизайн се включва правото на притежателя да използва регистрирания дизайн и да забранява на трети лица използването му, като под използване се разбира едно или съвкупност от следните действия: производство, предлагане, внос, износ и други стопански действия.

Източник: OHIM

Може да харесате още...