Три патентни ведомства с общи действия за по-добра патентна среда

патентни ведомстваРъководителите на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), Японското патентно ведомство (JPO) и Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) са провели среща, по време на която са се ангажирали да разработят съвместно бъдещото направление на тристранното си сътрудничество. Обсъдено е било въздействието на COVID-19 върху патентната система, както и възможностите за реакция на на трите патентни ведомства. Подчертана е важността от наличието на стабилни, предсказуеми и надеждни патентни права.

Тристранната среща е била предшествана от виртуално заседание с представители на браншови асоциации от трите региона. Те са дали обратна връзка на ЕПВ, JPO и USPTO относно това как могат допълнително да подобрят своите мерки за реакция и подкрепа на заявителите, засегнати от пандемията.

Новата визия признава значението на общия подход за подкрепа и насърчаване на иновации и оптимизиране на международната патентна среда в полза на обществото.

Основни точки от бъдещите действия на трите патентни ведомства са следните:
  • координирани действия в отговор на настоящите и бъдещите глобални предизвикателства на патентната система;
  • колективно адаптиране към техническия напредък и промените, засягащи сферата на интелектуалната собственост;
  • сътрудничество като мозъчен тръст за разработване на иновативни концепции за засилено сътрудничество, ефективно използване на работни продукти и непрекъсната оптимизация на патентната система в полза на патентни ведомства, заинтересовани страни и обществото като цяло.

Европейското патентно ведомство (ЕПВ), Японското патентно ведомство (JPO) и Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) продължават да полагат усилия за повишаване на осведомеността за ползите от закрилата на интелектуална собственост за обществото.

Може да харесате още...