Закрила на традиционни знания и традиционно културно изразяване – СОИС

културно изразяване

Снимка: posoki.com

Световната организация за интелектуална собственост е събрала информация за редица национални и регионални sui generis режими за закрила на интелектуалната собственост на традиционни знания и традиционно културно изразяване. Компилацията е публикувана на уеб страницата на СОИС.

Термина sui generis режими се определя като съществуващ правен механизъм, който предоставя на коренното население и местните общности и други бенефициенти закрила на интелектуална собственост или подобна на нея. Този вид закрила е срещу злоупотреба и/или неправомерно присвояване на традиционни знания (TK) и/или традиционно културно изразяване (TCE).

Такива механизми могат да бъдат част от системи за интелектуална собственост, функциите на които са модифицирани така, че да отговарят на специалните характеристики на TK и TCE или да създават специфични задължения за разкриване, свързани с традиционни знания.

Традиционно знание

Традиционните знания са знания, ноу-хау, умения и практики, които се разработват, поддържат и предават от поколение на поколение в рамките на дадена общност, като често са част от неговата културна или духовна идентичност.

Традиционно културно изразяване

Традиционните форми на културно изразяване, наричани още „фолклорни творби“, могат да включват музика, танци, изкуство, дизайн, имена, знаци и символи, представления, церемонии, архитектурни форми, занаяти и много други форми на артистично изразяване.

Компилацията все още не претендира за изчерпателност. Отделът за традиционни знания на СОИС е отворен за коментари, корекции или актуализации. Държавите-членки и акредитирани наблюдатели могат да изпращат информация на английски език до grtkf@wipo.int.

Може да харесате още...