Какво определяме като традиционно знание?

традиционно знаниеКомитетът по интелектуална собственост, традиционни знания, генетични ресурси и фолклор описва, но с изричното предупреждение за неизчерпателност, различните случаи, в които можем да говорим за традиционни знания. Традиционни знания са:

 • Традиционни знания, свързани с традиционната архитектура и традиционни техники за строеж;
 • Традиционни знания, свързани с традиционни дизайни, символи, икони, които са представителни за дадени общности и местното население;
 • Традиционни знания, свързани с традиционна музика, изкуства, изпълнения, ритуали, традиционно производство или с използването на инструменти или продукти, идентифицируеми към местни общности;
 • Традиционни знания, свързани с традиционни облекла, обичаи, а също и телесни аксесоари, асоциирани с конкретна местна общност;
 • Традиционни знания, свързани с материалната култура и занаяти;
 • Традиционни методи за фризьорство, украса и модификация на тялото; традиционни дизайни и техники в бижутерията, каменната зидария, металообработването, дървообработването и др.;
 • Методи за консервиране на храни и тяхната преработка, в т.ч. методи за приготвяне на храна и напитки, техники за рязане на месо, традиционни рецепти;
 • Медицинзи знания и знания, свързани с използването на растения, билки, минерали, животни; традиционии техники за раждане, традиционни техники за наместване на кости, а също и духовно лечение;
 • Традиционна козметика и други продукти за тяло, а също и традиционни знания и материали за производство на парфюми, тамян и ароматизатори;
 • Традиционно преследване на животни и ловни умения, включително риболов;
 • Традиционни методи за опазването на околната среда и биологичното разнообразие и устойчивост, в т.ч. познания за природната среда, за опитомени и диви видове, особеностите на климата, познания, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на генетичните ресурси и традиционни екологични знания;
 • Знания за устойчиво управление на природните ресурси;
 • Знания за тъкане и боядисване на тъкани, традиционни знания, свързани с бои, смоли, лепила и т.н.;
 • Традиционни знания свързани със селското стопанство.

Може да харесате още...