Същност на сродните права*

С понятието „сродни права“ се означават правата на определени групи лица, които посредничат между авторите и публиката при довеждане на авторски произведения до зрители и слушатели. Пълното наименование е „права, сродни на авторските“, възприето поради сходството им с авторското право.

Сродни права се признават на:
  • артистите за техните артистични изпълнения
  • продуцентите на звукозаписи за продуцираните от тях записи
  • продуцентите на филми за продуцираните от тях записи на филми и други аудиовизуални произведения
  • радио- и телевизионните организации за техните програми

Общото между четирите групи носители на сродните права е че довеждат произведенията на авторите до крайните потребители, до публиката. Всеки от посредниците има свой принос в процеса на подготовка на произведенията за потребление и доставянето им на потребителите в годен за потребление културен продукт. Без техните усилия и инвестиции, много произведения биха си останали при техните създатели. Този тип права са признати именно за да защитят интересите на тези, които се включват в процеса по реализация на авторски произведения и затваряне на културния процес при потребителите.


* Като полезна литература за по темата виж Цакова В., „Права на артисти изпълнители, продуценти на записи и излъчващи организации“, С., ИСК при УНСС, 2007. В книгата се разглеждат въпросите същността и категориите права, сродни на авторските, за тяхната уредба в международните договори, в европейските директиви и в националното законодателство.

сродни права

Може да харесате още...