Среща за сътрудничество в областта на търговските марки

ohim търговски марки9-та Среща за сътрудничество в сферата търговски марки се проведе в Аликанте миналата седмица.

35 международни ведомства за индустриална собственост, включително СОИС и всички национални ведомства от Европейския сьюз, се срещнаха с експерти на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, за да дискутират редица теми, включително Хармонизиране на практиките по класифициране на търговските марки на G&S и Конвергенция на заглавия на класовете стоки и услуги.

Част от дневния ред беше и представянето на актуална информация в сферата на фигуративните търговски марки, обхвата на защита при черно-бели марки и вероятността за объркване на потребителите.

На двудневната среща присъстваха и четири потребителски организации.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...