ЗАПОЧВА СЪЗТЕЗАНИЕТО ЗА ЖУРНАЛИСТИКА НА ЕП

Наградата ще бъде спечелена от журналисти, които са отразявали важни европейски въпроси или са допринесли за по-доброто разбиране на европейските институции и/или политиките на ЕС. Категориите са четири: печатни медии, радио, телевизия и интернет.

Срокът за кандидатстване е от 15 януари до 31 март 2010 г. включително. Наградата ще бъде връчена през октомври 2010 г.

Източник: Пресслужба на Европейския парламент в София: http://www.europarl.europa.eu/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...