Сърбия (IPORS) се присъедини към TMview

IPORSСчитано от 6 юли 2015г., Ведомството за интелектуална собственост на Сърбия (IPORS) предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна за търсене през инструмента TMview.

Интегрирането на IPORS е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, управлявана от OHIM съвместно с партньорите на организацията по света.

С това ново разширение общият брой ведомства, участващи в инструмента за търсене на марки TMview става 39, а с добавянето на почти 46,000 търговски марки от Сърбия, TMview вече предоставя информация и достъп до повече от 27.8 заявени и регистрирани търговски марки.

От въвеждането на TMview на 13 април 2010г., инструментът е обслужил повече от 14 милиона търсения на търговски марки от 144 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Италия са сред най-честите посетители на сайта.

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни

Може да харесате още...