Суиспорт обвинява конкурентна авиокомпания

Суиспорт обвинява конкурентна авиокомпания в нелоялно привличане на клиенти AirplaneСуиспорт обвинява конкурентна авиокомпания в нелоялно привличане на клиенти

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Суиспорт България“ АД, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „Голдеър Хендлинг България” ООД, налагане на предвидените санкции и постановяване прекратяване на нарушенията.
В искането се твърди, че в периода от започването на дейността си като наземен оператор (м. ноември 2010 г.) до настоящия момент „Голдеър Хендлинг България“ ООД нарушава основните правила за провеждане на лоялна конкуренция, привличайки нелоялно клиенти като предлага услуги по наземно обслужване на цени под себестойността им.
Комисията счита, че предлагането на оферирането на услуги на по-ниски цени не може да се приеме за недобросъвестно поведение по смисъла на Глава VІІ от ЗЗК, тъй като това е нормален търговски похват, ползван от търговците в търговските взаимоотношения и оборот. Наред с това обстоятелството дали, съдържащите се в офертите цени, са под или над себестойност е невъзможно да се определи преди реализацията на търговските отношения чрез сключването на договор, каквато е и целта на оферирането. Следователно, в настоящия случай, поведението на ответното дружество по повод предлагането на оферти на Луфтханза и Австрийски авиолинии при избора на наземен оператор за летище София, не противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на ЗЗК, поради което не представлява акт на нелоялна конкуренция.
Комисията за защита на конкуренцията приема, че от страна на „Голдеър Хендлинг България” ООД не е осъществено нарушение.

Може да харесате още...