Подготвителни срещи по Хармонизиране на класификациите за стоки и услуги

ohim, стоки и услугиМиналата седмица ведомството за европейски марки и дизайни OHIM бе домакин на първите 2 срещи на подготвителната работна група, формирана в рамките на Проекта за Хармонизиране на класификациите (CP1). Проектът за Хармонизиране на класификациите за стоки и услуги е един от най-напредналите проекти на Конвергентната програма.

Тази подготвителна група ще продължи работата си и през летния период и ще представи за одобрение своите резултати пред цялата CP1 работна група веднага след края на лятото (12 септември).

Един от основните акценти на тази сесия бе изработването на Общо комюнике относно последните постижения на проекта, чиято публикация е планувана за края на тази година, както и продължаване на работата за установяване на общи критерии в областта на класифицирането на стоки и услуги.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...