Стартира набиране на предприятия – кандидати за напълно безплатната услуга „Предварителната диагностика“

Патентно ведомство стартира набиране на предприятия – кандидати за напълно безплатната услуга „Предварителната диагностика“, включваща:
–  посещение на експерти на място в предприятието;
–  среща-разговор с ръководството на предприятието;
–  проучване в бази-данни, достъпни в Патентното ведомство с подробен доклад и препоръки за заявяване на обект/и на ИС на предприятието.

Цел на „Предварителната диагностика“ е осигуряване на:
– експертен анализ на състоянието и перспективите на предприятието в областта на индустриалната собственост (ИС);
– разясняване предимствата на ИС за конкурентоспособността на предприятието;
– препоръки и насоки за бъдещи действия.
Предприятията-кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са МСП с производствена дейност;
– да са с числен състав до 250 човека;
– да нямат подадени заявки за патент, полезни модели и/или промишлен дизайн за последните 5 години

Лица за контакт:
Бойка Спасова – тел. 9701349, bspasova@bpo.bg
Мадлен Влаховска – тел. 9701342, mvlahovska@bpo.bg


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...